Monitoring postoperativnih pacijenata

Nakon što je pacijent prošao kroz operaciju potrebno je neko određeno vreme da se potpuno oporavi.

 

Najkritičnije vreme za pacijente nakon operativnih zahvata je upravo nekoliko sati nakon same intervencije, pa i duže, što će zavisiti od tipa zahvata kojem je pacijent podvrgnut. U tom periodu potrebno je budno nadgledati pacijenta i njegov oporavak, često i u toku same noći.

 

U postoperativnom periodu pacijenti često zahtevaju primenu određene trapije, praćenje vraćanja fizioloških procesa na normalu, praćenja stepen bolnosti pacijenta kao i sve druge bitne parametre kako bi smo, ukoliko dođe do promena koje mogu da ugroze pacijenta, reagovali na vreme.

 

Kako nisu sve ambulante potpuno opremljene za sprovođenje postopreativnog nadzora i nemaju noćno dežurstvo, bilo zbog nedostatka opreme ili osoblja, nudimo im mogućnost transporta pacijenata u našu bolnicu nakon intervencije i nadzor u jedinici intenzivne nege.

 

Naše osoblje je obučeno da ukoliko postoji potreba, reaguje i pruži svu neophodnu negu svim tipovima postoprativih pacijenata. Nakon noći provedene u našoj bolnici, pacijenta u dogovoru sa kolegom i vlasnicima vraćamo kod veterinara koji je izvršio intervenciju na dalju kontrolu.

Call Now Button