Rendgenska dijagnostika

Radiografija je dragoceno dijagnostičko sredstvo u veterinarskoj medicini. Radiološkim pregledom životinja možemo doći do veoma značajnih informacija koje nisu vidljive golim okom.

 

Ovaj metod pregleda može se koristiti za procenu gotovo bilo kog organa u telu, uključujući i srce, pluća, abdominalne organe i kosti. Radiografija je bezbolna, sigurna i potpuno neinvazivna dijagnostička metoda koja koristi samo male doze zračenja.

 

Snimci koje dobijemo ovim pregledom mogu se koristiti za procenu kostiju, kao i za veličinu, položaj i oblik mnogih organa u telu. Veličina nekih organa kao što su srce, bubrezi ili jetra mogu se direktno izmeriti koristeći neke od savremenih digitalnih softvera.

 

Takođe, postavljanje sumnje na stanja kao što su prisustvo stranih tela, blokada creva, prisustvo tumoroznih promena, koje se često javljaju kao dijagnoza kod pacijenata u urgentnom centru, mogu biti ustanovljena rendgenskim pregledom.

 

Naša klinika je opremljena najsavremenijim digitalnim rendgenskim aparatom, koji nam omogućava da lakše dođemo do dijagnoze i u što kraćem roku pomognemo pacijentima. 

 

Aparat koji je upravo prilagođen rendgenskom snimanju životinja omogućava nam preciznu i jasnu sliku, čuvanje podataka svakog pacijenta i praćenje stanja koje kasnije može da bude od velike važnosti za praćenje oporavka pacijenta, kako za vlasnika životinja tako i za Vašeg odabranog veterinara.

Call Now Button