Stabilizacija akutnih endokrinih stanja

Uspeh u lečenju akutnih endokrinih kriza koje se javljaju često u urgentnim veterinarskim ambulantama zavisi od ranog prepoznavanja i lečenja problema. Mnoga endokrina oboljenja koja se javljaju kod životinja često nemaju specifične simptome i znakove. 

 

Takođe, ono što dodatno komplikuje stvar je i to što se endokrini poremećaji često javljaju zajedno sa drugim sistemskim oboljenjima, te je rano prepoznavanje i lečenje otežano. Iako su endokrine bolesti uglavnom hroničnog toka i sa simptomima koji sporo napreduju, postoje određena stanja koja imaju akutnu kliničku sliku i zahtevaju urgentnu veterinarsku negu. 

 

Dijabetička ketoacidoza (DKA), hiperglikemični hiperosmomolarni sindrom (HHS),
hipoglikemija, insulinom, hipoadrenokorticizam (Addison’s disease), feohromocitom, tireotoksikoza i miksedematozna koma su sve stanja koja zahtevaju urgentnu veterinarsku intervenciju.

Bez obzira da li je bolest ranije dijagnostikovana i da li je pacijent stavljen na terapiju, postoje trenuci kada iz mnogo razloga može da dođe do pogoršanja kliničke slike životinje i kada je stabilizacija pacijenta na prvom mestu. 

 

Opremljeni smo i obučeni da pružimo hitnu pomoć pacijentima, da stabilizujemo trenutno stanje i omogućimo Vašim odabranim veterinarima da primene ili promene terapiju za
endokrina oboljenja koja Vaša životinja može da ima. U dogovoru sa Vašim veterinarom, nakon
stabilizacije, životinja će biti preusmerena na dalje lečenje kod Vašeg veterinara.

Call Now Button