Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučni metod dijagnostike koristan je kod mnogih internističkih, ortopedskih, neuroloških i mnogih drugih problema.


Kada je u pitanju urgentna veterinarska medicina, ultrazvuk pasa i mačaka kao dijagnostička metoda od izuzetnog je značaja za utvrđivanje postojanja oboljenja koja mogu da ugroze život pacijenta.


Ova dijagnostička metoda je veoma korisna za procenu stanja kao što je akutni abdomen, prisustvo stranog tela u abdomen, prisustvo slobodne tečnosti između organa, neoplazija i mnogih drugih stanja. Kod pasa i mačaka postoji dve metode pregleda abdomena ultrazvukom, a to su:


  • AFAST metoda – brzi ultrazvučni metod pregleda abdomena životinje sa ciljem da se potvrdi ili isključi sumnja prisustva slobodne tečnosti.
  • Kompletni pregled – ovim metodom se svaki organ posebno pregleda i procenjuje njegovo stanje.

Kada je u pitanju urgentna veterinarska medicina, najčešće se koristi ultrazvučni pregled pasa i mačaka u formi AFAST metoda. Metod AFAST ultrazvučni pregled je skraćenica od Focussed Abdominal Assessment using Sonography in Trauma što u prevodu znači fokusirani ultrazvučni pregled abdomena kod trauma.


Ovaj metod je veoma značajan za urgentnu veterinarsku medicinu.
Pored pregleda abdominalne duplje kod pasa i mačaka, ultrazvučna dijagnostika je dobila svoj značaj i u pregledu toraksa kod pasa i mačaka. Ovaj metod pregleda je nov i inovativan, a zasniva se primeni ultrazvuka za pregled organa u torakalnoj duplji, na prvom mestu za pregled pleuralne duplje, plućnog tkiva i srca.


Prema uzoru na AFAST metodu koja se koristi za pregled abdominalne duplje kod životinja, razvio se sistem TFAST koji predstavlja skraćenicu od Focussed Thoracic Assessment using Sonography in Trauma, a u prevodu znači fokusirani ultrazvučni pregled toraksa kod trauma. Jedna od najznačajnih informacija koja nam ovaj metod pruža je razlikovanje respiratornih od nerespiratornih uzroka dispneje (otežanog disanja) kod životinja.


Takođe, pomoću ovog metoda možemo, slično kao i za abdomen, utvrditi prisustvo slobodne tečnosti u torakalnoj duplji, bez obzira na to gde se tačno nalazi. Takođe, jedna od najznačajnih i najčešćih primena, a koja je veoma značajna za pacijente u urgentnom centru, jeste procena postojanja pneumotoraksa kod životinja, koji može da nastane iz mnogih razloga, a može biti životno ugrožavajući.


Naša klinika je opremljena sa najsavremenijim ultrazvučnim uređajem, pomoću kojeg možemo brzo i bezbolno utvrditi prisustvo stanja koja mogu biti životno ugrožavajuća za pacijenta.

Call Now Button