Naše usluge

Usluge koje možete dobiti u našoj veterinarskoj ambulanti:

 

PRUŽANJE URGENTNE POMOĆI
REANIMACIJA I STABILIZACIJA
URGENTNA HIRURGIJA
INTENZIVNA NEGA TERAPIJA KISEONIKOM
TRANSFUZIJA
NADOKNADA TEČNOSTI
MONITORING POSTOPERATIVNIH PACIJENATA
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
RENDGENSKA DIJAGNOSTIKA
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA
RINOSKOPIJA/OTOSKOPIJA
EHOKARDIOGRAFIJA
STABILIZACIJA AKUTNIH ENDOKRINIH STANJA
STABILIZACIJA AKUTNIH INFEKTIVNIH STANJA

Call Now Button